Therapeut

Als Analytisch therapeut richt ik mij op persoonlijke groei en ontwikkeling.

Inmiddels ben ik bijna 30 jaar werkzaam als zelfstandig therapeut, opgeleid vanuit de dieptepsychologische praktijk, -theorieën en de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op dat gebied.

Verder voldoe ik aan de vereiste opleidingen en kwalificaties binnen mijn vakgebied waaronder en aanvullend: medische basiskennis en farmacologie.

In 1992 ben ik gestart met de opleiding Hypnotherapie aan het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie. Vervolgens heb ik aanvullend mijn Master Classification behaald en de Jungiaanse analytische opleiding gevolgd. Na mijn opleiding heb ik mijn vaardigheden verder uitgebreid. Zo ben ik mij onder andere verder gaan bekwamen in het analyseren van dromen en tekeningen.

Ik werk met een concept waar, indien nodig, een multidisciplinaire aanpak kan plaatsvinden. Er is een constructief samenwerkingsverband ontstaan tussen alternatieve/ additieve- en reguliere kennis. Dit concept heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en zorgt voor een volledige persoonlijke afstemming. Minder goed te duiden, klachten zowel mentaal als fysiek, worden door deze methode duidelijk.

ALK is hier een voorbeeld van dit zijn aanhoudende lichamelijke klachten. Hiervan is sprake als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Coaching is ook een onderdeel van mijn diensten. Centraal staat het behalen van gezamenlijk gestelde doelen, door onder andere de nadruk te leggen op het verruimen van bewust zijn. We werken dan niet alleen vanuit de ratio, maar verbinden met onze eigen innerlijke inspiratiebron. Hierdoor ontstaat, naast resultaatgerichtheid, ook ruimte voor zingeving en bezieling. Dit is een preventieve methode om burn-out te voorkomen en – mocht dit nodig – aan herstel te werken.

Naast individuele sessies verzorg en doceer ik trainingen die betrekking hebben op de persoonlijke ontwikkeling en zijn gebaseerd op de Transactionele Analyse, een communicatiemodel en een psychotherapeutische behandelmethode.

Van jongs af aan heb ik interesse gehad en mij bezig gehouden met de diepere beweegredenen van de mens. De innerlijke drijfveren en bewustwording hebben altijd mijn interesse gehad. De open onderzoekende houding die ik als kind hierin voelde, is mijn basis geworden. Ik ben me in aanleg gaan verdiepen in de theorieën van Sigmund Freud en Carl Gustav Jung, waarbij de belangrijke vraag aan de orde komt ‘Waarom doe ik wat ik doe en hoe kan ik zelf richting aan mijn leven geven.’

Mijn eigen verdieping heeft mij aangezet tot onder meer de opleidingen binnen het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie. Later ben ik op zoek gegaan naar andere aanvullende stromingen in de psychologie en filosofie. Dit geheel heeft mij als therapeut gevormd, begeleid en een brede basis en visie gegeven.
Recent heb ik mijn eerste boek uitgegeven De Oude Wijze Boom, op deze pagina vindt u uitgebreide informatie hierover.

Bij belangstelling of vragen kunt u me uiteraard ook mailen.