Analytische therapie

Analytische therapie valt onder de dieptepsychologie en biedt de mogelijkheid om dieperliggende oorzaken te ontdekken en behandelen.
De therapievorm is in staat om een helder beeld te geven van het onbewuste probleem en dit zichtbaar, hanteerbaar en begrijpelijk te maken.
Het onbewuste omvat herinneringen, opgedane ervaringen en emoties die bepalend zijn voor ons dagelijks inzicht, handelen en (wel-)beleven.

Door de ontstane ‘nieuwe’ bewustwording kan een diepere verwerking op gang komen.

Om het onbewuste in beeld te brengen maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals een diepe concentratie, waarbij het contact tussen bewust en onbewust tegelijkertijd plaatsvindt.
Ook teken- en droomanalyse, actieve imaginaties en gesprekstechnieken zijn onderdeel van de therapie. Zo ontstaat er een therapievorm met een breed bereik, waarin cognitieve en inzicht gevende technieken elkaar afwisselen.
Hierdoor worden belastende ervaringen verwerkt en vindt er integratie plaats. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid om passend binnen jouw persoonlijkheid, op je eigen wijze eigen keuzes en beslissingen te maken.