Analytische therapie

Analytische therapie valt onder de dieptepsychologie en biedt de mogelijkheid om dieperliggende oorzaken te behandelen.
Analytische therapie is namelijk in staat om een helder beeld te geven van het onbewuste probleem, dit probleem zichtbaar en begrijpelijk te maken. 
Het onbewuste omvat herinneringen, opgedane ervaringen met bijbehorende emoties die bepalend kunnen zijn voor ons handelen in het dagelijks bestaan.

 

Het bewust worden hiervan is een manier om inzicht te krijgen in onze gedachten, emoties welke kunnen leiden tot een bepaald gedrag.
Door de ontstane bewustwording kan tevens verwerking op gang komen.

Om het onbewuste in beeld te brengen maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals een diepe concentratie, waarbij het contact tussen bewust en onbewust tegelijkertijd plaatsvindt.
Ook teken- en droomanalyse, actieve imaginaties, gesprekstechnieken zijn onderdeel van de therapie. Zo ontstaat er een brede therapievorm waarin cognitieve en inzichtgevende technieken elkaar afwisselen.
Hierdoor worden verschillende vaak belastende ervaringen geïntegreerd in het heden van de persoon, zullen storende symptomen, gevoelens en gedragingen plaats kunnen maken voor een eigen manier van handelen.