Analytische therapie

Analytische therapie geeft inzicht in wat zich afspeelt in het onbewuste. Het is een manier om onder ogen te krijgen wat je dwars zit, waar je mee worstelt en waar oorzaken zich verschuilen. Je houdt je een spiegel voor. Je gunt jezelf de kans te worden wie je werkelijk bent en te doen wat je werkelijk wilt.

 

Analytische therapie in beeld
Sinds 1992 werk ik als zelfstandig therapeut met de analytische therapie ontwikkeld door Carl Gustav Jung. Jung was, samen met Sigmund Freud een van de grondleggers van de psychoanalyse, die vandaag de dag wereldwijd door therapeuten wordt ingezet. Met analytische therapie brengen we samen in beeld wat zich in jouw onbewuste afspeelt.

 

Vaak ligt de oorzaak van je emoties, stemmingen, gedrag en gedachten in het onbewuste. Denk bijvoorbeeld aan je reactie als een familielid boos op je reageert, aan de angst die je plotseling voelt zonder te weten waarom of aan de onplezierige gedachten als je op een bepaalde plek bent. Als de spanning hierin te groot wordt kun je allerlei lichamelijke, geestelijke of emotionele klachten ervaren.

 

Ervaring en deskundigheid stellen mij in staat de oorzaak van jouw klachten helder in beeld te brengen. Hiervoor gebruik ik verschillende technieken zoals: cognitieve, gedragsmatige en inzichtgevende technieken, droom- en tekenanalyse, visualisaties en hypnotherapie. Ik help je belemmerende patronen op te lossen.